4 Aug 2015

Ceramah Pengurusan dan Penyelengaraan Pusat Sumber Sekolah

Nama kursus: Ceramah Pengurusan dan Penyelengaraan Pusat Sumber Sekolah
Kumpulan Sasaran : Guru Perpustakaan dan Media, Pengawas Pusat Sumber, Ajk Perpustakaan, 
Harga Kursus : Satu Sesi Rm 300.00
Tempoh Masa Ceramah : 4 jam
Nota Ceramah disediakan

Ceramah Pengurusan dan Penyelengaraan Pusat Sumber Sekolah
ini terbuka kepada semua Guru Perpustakaan dan Media, Guru Pusat Sumber Sekolah, Pengawas Pusat Sumber, AJK Perpustakaan, Pusat Sumber, Pelajar Universiti (IPTA/IPTS) dan Pelajar sekolah untuk mentadbir, menyelia, mengurus pusat sumber dengan lebih efisen serta teratur.

Apa yang ada dalam Ceramah Pengurusan dan Penyelengaraan Pusat Sumber Sekolah?

*  Pengenalan kepada Sumber Pusat Sumber
*  Jenis- Jenis Bahan dan Koleksi Pusat Sumber
*  Faktor-faktor Kerosakan Bahan Pusat Sumber.
*  Kaedah Pencegahan dan Rawatan Bahan Pusat Sumber.
*  Pengurusan Pusat Sumber
*  Penyelenggaraan Koleksi Pusat Sumber
* Pendigitalan  bahan Pusat Sumber
* Perkongsian dan Penyebaran Koleksi Pusat Sumber

UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI
Sila hubungi : mkhoddri@gmail.com. untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut
Tel :012-3730561

No comments:

Post a Comment