Nota Taklimat

Ruangan ini adalah untuk jualan Nota Taklimat...

Harga Nota taklimat adalah dinyatakan

  1. Nota Bengkel Penulisan  =   RM 5.00
  2. Nota Pendigitalan Bahan Perpustakaan = RM 5.00
  3. Nota  Pelupusan Bahan Perpustakaan = RM 10.00 
  4. Nota Literasi Maklumat dan Media Pengguna  RM 10.00
  5.  
  6.