3 Oct 2015

Pendigitalan Bahan Pusat Sumber Sekolah

Nama kursus: Ceramah Pengurusan Pusat Sumber Sekolah: Pendigitalan Bahan Pusat Sumber Sekolah
Kumpulan Sasaran : Guru Perpustakaan dan Media, Pengawas Pusat Sumber, Ajk Perpustakaan, 
Harga Kursus : Satu Sesi RM 400.00
Tempoh Masa Ceramah : 4 jam 
Nota Ceramah disediakan