3 Oct 2015

Pendigitalan Bahan Pusat Sumber Sekolah

Nama kursus: Ceramah Pengurusan Pusat Sumber Sekolah: Pendigitalan Bahan Pusat Sumber Sekolah
Kumpulan Sasaran : Guru Perpustakaan dan Media, Pengawas Pusat Sumber, Ajk Perpustakaan, 
Harga Kursus : Satu Sesi RM 400.00
Tempoh Masa Ceramah : 4 jam 
Nota Ceramah disediakanCeramah Pengurusan Pusat Sumber Sekolah: Pendigitalan Bahan Pusat Sumber Sekolah ini terbuka kepada semua Guru Perpustakaan dan Media, Guru Pusat Sumber Sekolah, Pengawas Pusat Sumber, AJK Perpustakaan, Pusat Sumber, Pelajar Universiti (IPTA/IPTS) dan Pelajar sekolah untuk mentadbir, menyelia, mengurus pusat sumber dengan lebih efisen serta teratur.

Apa yang ada dalam Ceramah Pengurusan Pusat Sumber Sekolah: Pendigitalan Bahan Pusat Sumber Sekolah?

Matlamat dan tujuan pendigitalan koleksi PSS
Kumpulan sasaran
Ciri-ciri koleksi PSS yang hendak digitalkan
Pemegang hakcipta/pemilik koleksi tersebut
Tempoh masa pelaksanaan
Kaedah pelaksanaan pendigitalan
Akses kepada koleksi digital PSS
Penyelenggaraan koleksi digital
Ciri-ciri akhir produk ( Cd interaktif/web based)


UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI
Sila hubungi : mkhoddri@gmail.com. untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut
Tel :012-3730561

No comments:

Post a Comment